ümumilik

ümumilik
is.
1. Ümuma, hamıya və ya çoxusuna aid olma; ümumiyyət.
2. Birlik, ayrılmazlıq, uyğunluq. Nöqteyinəzərlərin ümumiliyi. Məqsəd ümumiliyi. Dil ümumiliyi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ümumiyyət — ə. ümumilik, hamılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • külliyyət — ə. 1) bütünlük, ümumilik; 2) çoxluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • birlik — is. 1. Bir olma, bütün olma, parçalara ayrılmama; bütövlük, müttəhidlik, bölünməzlik, vəhdət, yekparəlik. Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş. M. R.. Polad birliyimizi sarsıtmasın qoy bu qəm. Ə. Cəm.. 2. İttifaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ictimailik — is. İctimai xarakterdə olma; ümumilik, kollektivlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kollektivizm — <lat.> Şüurlu surətdə şəxsi mənafeyi ictimai mənafeyə tabe etmək əsasında ümumilik və yoldaşcasına əməkdaşlıq prinsipi; kollektivçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ümumiyyət — <ər.> bax ümumilik 1 ci mənada. <Xamburabi:> Çünki cəmiyyət ümumiyyət, fərd isə xüsusiyyət deməkdir. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəhdət — is. <ər.> 1. Birlik, bütövlük, bölünməzlik. <Dəmirov> bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir. S. R.. 2. Ümumilik, eynilik, tam oxşarlıq. Görüşlərin vəhdəti. 3. Yalnızlıq, təklik, tənhalıq, xəlvət. Vadiyivəhdət həqiqətdə məqami eşqdir. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KÜLLİYE — (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik. * Bolluk, çokluk, ziyadelik. * Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • UMUMİYET — Bir şeyin herkese âit olması. Umumilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”